Apmācības vadības pamatos Hipotēku bankā

Hipotēku bankaHipotēku bankas Starta programmas dalībniekiem papildus finansējumam jauna biznesa uzsākšanai ir pieejamas arī apmācības vadības pamatos, kā arī citās tēmās, kas ir nozīmīgas, uzsākot jaunu biznesu. Tāpat ir pieejamas arī konsultācijas, kuru galvenais uzdevums ir palīdzēt sagatavot kvalitatīvu biznesa plānu, kas vēlāk kalpotu par pamatu uzņēmējdarbības uzsākšanai un veiksmīgai attīstīšanai. Šī patiešām ir viena no iespējām, ko personas ar ideju biznesam nedrīkst palaist garām.

Apmācības vadības pamatos, kā arī citas Hipotēku bankas piedāvātās apmācības lieliski noderēs ikvienam topošajam uzņēmējam:

  • Kam ir ideja biznesam;
  • Kam nepietiek teorētisko un praktisko zināšanu, bet kas ir gatavs mācīties;
  • Kas nebaidās no izaicinājumiem.

Apmācības vadības pamatos, kā arī citās tēmās, piemēram, uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums, uzņēmuma finanšu pamati, mārketinga pamati un citi, ir lieliska iespēja personām, kam nav ļoti spēcīgas praktiskās un teorētiskās zināšanas, tās apgūt, lai varētu uzsākt un attīstīt veiksmīgu uzņēmējdarbību.

Apmācības notiek Hipotēku bankas Starta programmas ietvaros, kas ir īpaši izstrādāta jaunajiem uzņēmējiem. Tās ietvaros personai ir jāizstrādā biznesa plāns un jāpiesakās finansējumam tā realizēšanai. Lai biznesa plāns būtu kvalitatīvs un finansējuma saņēmējs spētu to veiksmīgi realizēt, Hipotēku banka piedāvā dažādas apmācības uzņēmējdarbībā, kā arī konsultācijas biznesa plāna izstrādei. Tāpat visiem interesentiem ir pieejams palīgmateriāls uzņēmējdarbībā, kas PDF formātā ir pieejams Hipotēku bankas mājas lapā.

Plašāka informācija par apmācībām, to norises laikiem un grupu komplektāciju ir pieejama, sazinoties ar atbildīgo apmācību koordinatori Aiju Mackaiti pa tālruni 27899473. Apmācības vadības pamatos ir 20 stundu kurss, un to, vai finansējuma pretendentam ir nepieciešamas tieši šīs vai arī kāda cita veida apmācības, nosaka ar testa palīdzību. Ja pretendenta zināšanas ir pietiekamas, apmācībās piedalīties nav nepieciešams.

Pēc apmācību un konsultāciju posma pabeigšanas kopā ar sagatavotu biznesa plānu ir jāiesniedz pieteikums finansējumam. Starta programmas ietvaros tiek atbalstīti projekti līdz pat 60 000 latu. Ja projekta apmērs pārsniedz 5000 latu, nepieciešams līdzfinansējums 10 procentu apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *