FN-SERVISS – VIENS NO VADOŠAJIEM UZŅĒMUMIEM BALTIJĀ DARBA DROŠĪBAS JAUTĀJUMOS  

fnserviss.lv darba inspekcijaZinoši FN-Serviss speciālisti piedāvā gan konsultācijas, kursus uzņēmumu darbiniekiem un darba drošības speciālistiem. Arīdzan piedāvā drošības sistēmu risinājumus, kas dos iespēju strādāt sakārtotā, drošā darba vidē un realizēt uzņēmuma darbiniekiem strādāšanai drošus darba apstākļus. Plašajā pakalpojumu piedāvājumā iekļauti gan ar darba drošību tiešā mērā saistīti jautājumi, kā ugunsdrošība, darba vides risku novērtējums un dažāda tipa signalizācijas. Uzņēmuma mājaslapā iespējams aplūkot visus piedāvātos pakalpojumus un izraudzīties uzņēmuma vajadzībām atbilstošāko.

Kā viens no pakalpojumiem, ko klientiem piedāvā FN-Serviss, ir drošības sistēmu un signalizācijas sistēmas kompleksu ieteikumu izstrādāšana un ierīču ierīkošana. Kā piemēram, ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, ko ierīkošana ir ļoti rekomendējama objektos, kuros ir ļoti svarīgs palielināts drošības līmenis. Ugunsgrēka vai bojājuma situācijā signalizācijas sistēmas kontrolpanelī ir iespējams precīzi atrast bojājuma vai ugunsgrēka vietu. Tas ir pateicoties tam, ka katra signalizācijas iekārta ir aprīkota ar unikālo adresi, kas dod iespēju nekavējoties konstatēt bojājuma vietu. Tai skaitā iespējams apmeklēt 40 stundu apmācību lekcijas “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ierīkošana un apkalpošana”. Kursu saturā vispārīgas tēmas, kā piemēram, vispārīgas ziņas par signalizācijas sistēmas normatīvajiem aktiem, ugunsdzēsības signalizācijas zonas u.c.

 FN-Serviss dod iespēju izvēlēties bezrūpju komplektu ugunsdrošībā, kurā iekļauti ugunsdrošības kursi, atbildīgo personu apmācības. Bez tam ir iespējams pieteikt atsevišķus ar ugunsdrošību saistītus pakalpojumus. Lai būtu drošs par objekta ugunsdrošību un tā stāvokļa novērtējumu attiecībā pret normatīvajiem aktiem, regulāri vajadzīgs apsekot objektu. Ekspluatācijā esošo objektu ugunsdrošības stāvokļa atbilstību Latvijā reglamentē kā Eiropas Savienības un Latvijas saistošie standarti, un arī Ugunsdrošības noteikumi. Tāpat arī profesionāli ar darba aizsardzību saistīti pakalpojumi dos iespēju uzņēmumā par darba drošību atbildīgajiem darbiniekiem iegūt efektīvu un funkcijās svarīgu informāciju.

Darba aizsardzība ir viena no nozarēm, kur FN-Serviss klientiem piedāvā pakalpojumus. Ikvienam darba aizsardzības speciālistam ir vērts apmeklēt kursus, kuros iegūs vispārīgas zināšanas darba aizsardzībā. Darba aizsardzības kursu ilgums ir 40 un 60 stundas – atkarībā no kursu specifikas (kursi bīstamajām nozarēm un pamatlīmeņa kursi). FN-Servisa mājaslapā ir apkopoti visi uzņēmuma sniegtie pakalpojumi un to cenas. Pieteikt dalību apmācībām un instruktāžām var gan tieši uzņēmuma mājaslapā, gan kontaktējoties ar uzņēmuma speciālistiem pa telefonu 67556799.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *