MĀCĪBAS EKSTERNĀTĀ – MĀCIES ONLINE UN PABEIDZ VIDUSSKOLU GADA LAIKĀ

Rīgas 1. Tālmācības vidusskolaVisas vidusskolas Rīgā koncentrējas uz vienu uzdevumu, proti, sagatavot skolēnus iestājeksāmeniem Augstskolā. Mācoties neklātienē, mācību laikā jāliek arī visas nepieciešamās pārbaudes, tāpat kā tipiskās vidusskolās. Veiksmīgi noliekot eksāmenus skolēns iegūst atestātu par vidējo izglītību. Mūsdienās uz šāda veida tālmācības procesu skatās daudz atvērtāk – bieži vien vecāki arī izmanto šo iespēju savu bērnu izglītošanai. Visbeidzot – mācības neklātienē neatšķiras no tā mācību procesa, ar ko ir jārēķinās vienkāršas vidusskolas skolēnam. Vienīgā atšķirība –  šajā situācijā skolotājs sazinās ar skolēniem virtuāli, tomēr tas tikai uzlabo mācību kvalitāti – skolēnam ir pat lielāka vēlme mācīties, jo pats mācīšanās process ir interesantāks.

Tālmācības vidusskola ļauj jauniešiem brīvi organizēt savu laiku – pilngadību sasnieguši jaunieši var doties darba gaitās un paralēli mācīties neklātienē. Skolēns var efektīvi mācīties un pildīt savus pārbaudes darbus internetā. Tādējādi skolotājs var pārbaudīt pārbaudes darbu rezultātus un dot vērtējumu, liekot atzīmes un ieteikumus. Vajadzības gadījumā skolotājs atsūta papildus mācību materiālus un norādes uz mācību avotiem. Šajā procesā skolotājs strādā  internetā vienlaicīgi ar skolēnu “klasi”. Katra mācību stunda sastāv no stāstījuma ar dažādu informatīvo avotu pasniegšanu (attēli, kodolīgi kosnpekti, izskaidrojuši videomateriāli). Skolēni var tieši atbildēt uz skolotāja jautājumiem, kas domāti visiem uzreiz vai vienam no skolēniem.

Neviens nenoliegs, ka šajās dienās mācības neklātienē ir parocīgs un moderns apmācību veids, kā arī nozīmīgs zināšanu gūšanu avots. Skolēnam tas garantē ērtāku mācību procesu, jo iespējams brīvi organizēt savu mācību laiku. Arī pasniedzēju un skolas komunikācija ir daudz cilvēcīgāka, proti, ar mūsdienīgu skatu uz mācību procesu – pieņemot ikvienu skolēnu kā individuālu personību.

Tālmācības vidusskola (http://www.r1tv.lv/lv/talmaciba) ir viena no vidējās izglītības tālmācības skolām Rīgā un visā valstī, kas ļauj iegūt pamatskolas un vidusskolas izglītību internetā. Iegūt sīkāku informāciju vai pajautāt savu jautājumu var skolas mājaslapā r1tv.lv vai arī dodoties uz tikšanos pašā skolā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *