Neatkarīgo ziņu un jaunumu portāls!

zolitūde focus.lvNozīmīgākos jaunumus par Latvijā un ārzemēs notiekušo visvienkāršāk iepazīt, izlasot ziņas online. Latvijas sabiedrībai nu ir iespēja uzzināt visas aktualitātes pilnīgi jaunā ziņu portālā Focus.lv.

Focus.lv – pilnīgi jauns ziņu portāls, kurā iespējams uzzināt jaunumus par daudzām nozīmīgām tēmām. Ziņu portāls Focus.lv ir atšķirīgs, neatkarīgu ziņu un informācijas portāls. Lai atšķirtos no esošajiem Latvijas mediju portāliem, Focus.lv savai auditorijai sniedz tikai vispusīgu saturu, vēršot vērību tikai uz nozīmīgākajiem un dotajā brīdī aktuālākajiem notikumiem.  Arī savu nosaukumu portāls ir aizguvis no jēdziena “fokuss”, jo koncentrē uzmanību uz galvenajiem notikumiem.  Ja ikdienā mīlat lasīt ziņas online, portālā Focus.lv varat atrast daudz noderīgu ziņu par tās dienas aktuālajiem notikumiem.

No 2014.gada 1.janvāra Latvijas oficiālā valūta būs eiro, bet lielākā daļa sabiedrības jau ir pieradusi ar šo notikumu, jo cenas no 1.oktobra ir uzrādītas kā latos, tā arī eiro.  Izvairoties no iespējamajām problēmām, ko var veicināt eiro ieviešana, jebkuram Latvijas iedzīvotājam ir iespēja iegādāties eiro sākuma komplektus un sarūpēt sev sīknaudu  eiro (kontā esošā nauda uzreiz tiks pārvērsta uz eiro).

21.novembrī, kad Zolitūde piedzīvoja šausmīgo traģēdiju, kuras laikā dzīvības zaudēja 54 cilvēki un vairāki tika nogādāti slimnīcās ar bīstamām traumām, plaši tika atspoguļota kā Latvijas, tā ārzemju medijos.  Lai nekas tāds vairs neatkārtotos, Latvijā pastiprināta uzmanība tiek vērsta uz ēku (īpaši lielveikalu) konstrukcijām un arī iedzīvotāji aicināti dalīties ar saviem novērojumiem. Aktualitātes par izmeklēšanas norisi iespējams izlasīt ziņu portālā Focus.lv. Portālā iespējams izlasīt arī par cita veida aktualitātēm – gan par biznesu, gan finansēm, turklāt daudz plašākos un detalizētākos ziņu rakstos nekā citos portālos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *